Hvordan tilfredsstille interne og eksterne kunder

H

Det er to typer kunder som enhver bedriftsorganisasjon må kunne tilfredsstille for ikke bare å dra økonomisk nytte av seg, men også sikre at de utvikler seg og vokser. Den første typen kunder er de eksterne kundene. Dette er den mest kjente typen kunder. Eksterne kunder er de enkeltpersoner og organisasjoner utenfor selskapet som direkte eller indirekte benytter produktene og tjenestene som tilbys av det nevnte selskapet. Den andre typen kunder er de interne kundene. Som begrepet tilsier, er interne kunder de som finnes innenfor forretningsorganisasjonen. Interne kunder refererer vanligvis til arbeidsstyrken som er ansatt i en bestemt organisasjon som gjør det lettere for eksterne kunder å sikre at deres behov blir dekket.

Hvis det er en felles ting mellom disse to typene kunder er at de begge har sitt eget sett med behov som de forventer at selskapet møter. Selskapets evne, eller mangel på sådan, til å møte disse behovene er en av hovedfaktorene som kan avgjøre suksessen eller fiaskoen til en bestemt virksomhet. Når det er tilfelle, er det ekstremt viktig for ethvert selskap å sørge for at de er i stand til å møte behovene til disse kundene.

Her er bare noen måter på hvordan et selskap kan være i stand til å tilfredsstille både interne og eksterne kunder.

Behandle dem på samme måte

En av de største fallgruvene til mange selskaper er at selv om de anstrenger seg så mye for å møte behovene til eksterne kunder, klarer de ikke å opptre på samme måte overfor sine interne kunder. I mange nylig utførte studier har det blitt fastslått at nivået av tilfredshet som oppleves av interne kunder har en direkte effekt på tilfredshetsnivået som oppleves av eksterne kunder. Dette er tilfelle, er det viktig at ledelsen bør sørge for at de streber etter å møte behovene til sine interne kunder på samme måte som de streber etter å møte behovene til sine eksterne kunder for å forbedre nivået av kundetilfredshet mottatt fra selskapet .

Forbedring av ledelsens kommunikasjonsferdigheter

En annen måte bedrifter vil være i stand til å tilfredsstille både interne og eksterne kunder på, er å forbedre kommunikasjonsferdighetene til medlemmer av ledelsen. Mens opplæring gitt av bedrifter til nyansatte kundeservicerepresentanter utstyrer dem med slike ferdigheter for å møte behovene til eksterne kunder, må medlemmer av ledelsen også finpusse slike ferdigheter for å i sin tur kunne møte behovene til bedriftens behov. interne kunder for å sikre at ytelsesnivået som vises av de interne kundene ikke vakler.

Regelmessig overvåking av kundetilfredshet

Ganske ofte enn ikke, er en av grunnene til at mange selskaper sliter med å gi kundetilfredshet til både interne og eksterne kunder at det ikke er noen faste regelmessige overvåkingsprosedyrer som benyttes av selskapet. I tilfelle det allerede er fastsatte overvåkingsprosedyrer, er frekvensen dette gjøres ikke i stand til å fange opp mindre problemer som har potensial til å bli en stor bekymring for selskapet. Da dette er tilfelle, er det viktig å sikre at slike overvåkingsprosedyrer må gjøres i en frekvens som gjør at det er i stand til å fange opp potensielle problemer, problemer og bekymringer før dette blir fullt ut.

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

Logo


All rights reserved