Kvalitetssikring i BPO – et essensielt aspekt

By | December 16, 2021

Vi vet alle at kvalitetssikring står for en velprøvd prosess for å verifisere og kontrollere kvaliteten på en tjeneste eller et produkt. I en BPO gjelder kvalitet nivået på kundeservice som sikrer suksess for forretningsforetaket.

Bedrifter velger stort sett BPO-firmaer for å sikre fortsatt støtte til kundene sine. Så kvalitetssikring i et outsourcingfirma for forretningsprosesser vil kunne tilby kundene forbedrede prosesser. Dessuten viser det seg å bruke den gitte standarden å være en grunnleggende måte å måle effektiviteten til de pågående forretningsprosessene på.

Kvalitetssikring som en viktig målestokk forbedrer forretningsprosedyrer. Det er noen definerte standarder for å bedømme den eksisterende kvaliteten til et BPO-firma. Noen av de viktigste standardene er Six Sigma, Total Quality Management, ISO 900 og andre.

De fleste standarder er utformet for å oppnå større produktivitet, effektivitet og nøyaktighet i forretningstjenestene. Nå er det omfattende fordeler ved å levere kvalitetssikring av de utkontrakterte prosjektene. De mest fremtredende inkluderer:

Økt kundetilfredshet:

Opprettholdelse av kvalitetsstandardene forbedrer forretningsfortjenesten gjennom økt kundetilfredshet. Det hjelper videre bedrifter med å styrke relasjonene til kunden og tilby god service kontinuerlig. Kunder forblir involvert i denne prosessen etter en rekke markedsføringstaktikker som bestemmer kundens behov som skal oppfylles

Forbedret bedriftseffektivitet og produktivitet

Kvalitetssikring som et essensielt trinn utføres vanligvis gjennom hele tjenestens eller produktets levetid. Dette er måten feil, problemer og andre problemer hele tiden adresseres eller korrigeres på, som sikrer tap av tid på grunn av ineffektiv eller ineffektiv praksis.

Forbedrede forretningsforbindelser

Forbedret forretningsdrift baner vei for å oppnå spesifisert ytelse og kvalitetsmålinger. Det forbedrer forretningsrelasjonene mellom outsourcing-tjenesteleverandøren og klienten. Den definerte kvalitetsstandarden bidrar også til å forbedre forretningsforbindelsene ved å tilby on-demand tilgang til live-rapportene som inneholder kostnadsstruktur, operasjonell risiko, prosjektfremdrift og annet

Forbedret tidseffektivitet for hver prosess

Ved å benytte de avanserte IT- og telekommunikasjonssystemene med den nødvendige kvalitetssikringen hjelper vi til med å forbedre tidseffektiviteten til hver prosess. I det hele tatt forbedrer det også driftseffektiviteten.

Reduserer driftskostnader:

De utprøvde standardene sikrer at alle prosesser er fint implementert for å møte de klart definerte målene. Kostnadsbesparelser er tydelig fra de implementerte kvalitetsstyringsmetodene. Med riktig kvalitetshjelp vil reduksjon i driftskostnadene være tydelig.

Forbedrer merkevareimage av tjenester og produkter

Ved å bruke tjenester fra en hvilken som helst outsource leverandør, vil en organisasjon være i stand til å forbedre kvaliteten på de store forretningsprosessene. De fleste outsourcede prosjekter vil direkte påvirke nivåene av kundetilfredshet. Når en tjenesteleverandør tilbyr kvalitetshjelp, resulterer det automatisk i form av overlegen kundetilfredshet. I denne prosessen blir omdømmet og merkevarebildet til bedriftsorganisasjonen sterkt forbedret.

Forbedrer konkurransekraften

Med de gitte kvalitetsstandardene vil BPO-firmaer forsøke å forbedre standardene for kundeservice. Slike standarder påvirker direkte kundenes oppfatninger knyttet til tilknyttede tjenester og produkter. Det skaper en gunstig forutsetning for tjenestene og produktene i alle målrettede markeder.

Leave a Reply